MILJÖMÅL 2018

Målinriktat miljöarbete

Fisk idag arbetar målinriktat för att ständigt förbättra vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön.
Fisk idag har som mål att öka kunskapen inom företaget och förståelsen för vår miljöpåverkan och hur du som anställd kan vara delaktig i att påverka miljön på ett positivt sätt.

Återvinning

Genom pressning av frigolit skall vår miljöpåverkan minska genom mindre avfall, beräknas minska med 25 %

Kemikalier

Val av kemikalier görs utefter ett så miljövänligt sätt som vår verksamhet tillåter.

Vatten

Minska vattenförbrukning med 2% per år. Byt till snålspolande toaletter, snålspolande kranar. Rengör med lågtryck.

Elektricitet

Minska elförbrukning med 5 % per år genom att hålla frys och kylaggregat rengjorda. Ha portar stängda till frys och kylrum. Köra maskiner i produktion effektivt, byt belysning där det är möjligt till LED lampor.

Kontorspapper

Minska pappersförbrukning upp till 50 % per år i orderhantering genom digitala plocklistor och digitala följesedlar. Övergå till elektronisk fakturering.

Miljöpåverkan från transporter

Miljö skall vid fordonsupphandling ha stor betydelse, miljöpåverkan ska sättas i fokus. Minska drivmedel med 10% på befintliga transporter genom användning av HVO drivmedel.
Samtliga transporter ska samordnas så att bilar går fullastade och så få körningar som möjligt görs med företagets fordon. Samarbete med externa transportörer görs och då har de med miljövänliga transporter fördel.
Alla som kör företagets bilar får en introduktion i Eco drivning. På så sätt minskar drivmedel och förslitningsdetaljer på fordonet. Fordonsparken byts kontinuerligt till så miljövänligare alternativ som verksamheten tillåter

Emballage

Minska emballage användning genom att anpassa förpackningen efter godsets storlek