vi har kommit en bit på vägen…

Uppbyggnad & Historia

Fisk Idag AB har en historia, och därmed lika lång erfarenhet i branschen, som sträcker sig över 25 år tillbaka i tiden. Åren har resulterat i ett stabilt och balanserat företag där fokus varit ständig förnyelse och tillväxt.

Medarbetare

Fisk Idag har över åren vuxit från en aktiv liten verksamhet till att bli en professionell organisation med över 75 anställda. Vår organisation är uppdelad på följande avdelningar; Sälj, Ekonomi, Inköp, Beredning och Produktutveckling, Orderhantering och Lager (Kyl samt Frys). Genom goda förutsättningar för personligt ansvar och ständig utveckling kännetecknas Fisk Idag:s personal av en samling målorienterade, kreativa och lojala medarbetare. I vår anläggning på Öckerö arbetar 10-15 personer beroende på årstid.

Företaget

Fisk Idag bildades 1992 och har sedan dess vuxit snabbt, till en omsättning på 365 miljoner år 2017. En snabb tillväxt kan härledas till att Fisk Idag valde att fokusera på hög service, låga priser och hårt arbete samt att vinsten har återinvesterats i företaget. Målet för verksamheten har varit och kommer alltid att vara: Nöjdast kunder!

Kvalitet & Miljö

Fisk Idags miljöpolicy kan sammanfattas till: Fisk Idag ska medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av både närmiljö och den globala miljön. I praktiken strävar Fisk Idag efter att säkerställa att våra produkter och tjänster utgör en minimal belastning på den miljö där vi eller våra leverantörer är verksamma.

Fisk Idag AB är sedan 2008 kravcertifierade vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla KRAV-produkter.

Fisk Idag AB har certifierat företaget enligt reglerna för NÄRFISKAT. Under 2011 certifierades Fisk Idag AB för IP-Livsmedelsförädling och MSC (gäller för vildfångad fisk). Under 2013 erhöll vi vår ASC-certifiering(gäller för odlad fisk).

Mervärde Fisk idag AB

Utöver träffsäkra produkter, korrekt levererade i utsatt tid, erbjuder vi ytterligare möjligheter för våra kunder!

Vi på Fisk Idag AB vill gärna arbeta i en tät relation mot kunderna. Dels för att vi gemensamt kan optimera fördelarna med de olika säsongerna för olika typer av fisk. Dels för att garantera tillgången på specifika produkter och erbjuda marknadens bästa pris.

Vi bistår med utbildning vad gäller till exempel nya arter, exklusiva produkter som t ex kaviarer, tillagningssätt, infrysning, fångstmetoder, ursprung samt spårbarhet. Utbildning genomförs genom att personal från Fisk Idag besöker våra kunder eller att vi använder vår utbildningslokal här i Fiskhamnen med direkt anknytning till verksamheten.

Vi arbetar ständigt med produktutveckling i vår beredningsavdelning och ser gärna till att samarbeta med våra kunder då önskemål om kundanpassningar finns.

Om oss

Genom ett samarbete med Svenska Kocklandslaget håller vi oss väl uppdaterade om branschens trender, önskemål och nya behov.