top of page

Integritetsinställningar

. Introduktion

Välkommen till fiskidag.se. Vi är engagerade i att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Denna integritetspolicy beskriver våra metoder när det gäller insamling, användning och delning av dina personuppgifter via vår webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig är VD på Fisk Idag i Göteborg AB

3. Insamlade Data

Personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter som ditt namn, e-postadress och kontaktuppgifter när du registrerar dig, prenumererar eller interagerar med vår webbplats.
Användningsdata: Information om hur tjänsten används kan också samlas in. Detta kan inkludera din dators internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp och sidor som besökts.

4. Syfte och Juridisk Grund för Behandling

Dina data används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, hantera ditt konto, tillhandahålla kundsupport och kommunicera med dig. Den juridiska grunden för behandling av dina personuppgifter inkluderar samtycke, nödvändighet för avtalsprestation och efterlevnad av juridiska skyldigheter.

5. Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av din personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

6. Mottagare av Data och Tredjepartsdelning

Vi kan dela din data med tredjepartstjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Alla tredje parter är skyldiga att respektera säkerheten för dina personuppgifter.

7. Internationella Dataöverföringar

Din information kan överföras till och underhållas på datorer som ligger utanför din stat eller ditt land. Vi vidtar alla rimligt nödvändiga steg för att säkerställa att dina data behandlas säkert.

8. Dataretention

Vi kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

9. Användares Rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen och rätt till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

10. Datasäkerhet

Vi är engagerade i att säkerställa att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra de data vi samlar in.

11. Barns Integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år.

12. Cookies och Spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktivitet på vår tjänst och hålla viss information.

13. Uppdateringar av Policyn

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

14. Kontaktinformation

För eventuella frågor eller funderingar angående din integritet, kan du kontakta oss med hjälp av informationen som tillhandahålls ovan.

bottom of page