top of page

Skagen Salmon

Recirkulärt odlad lax från Skagen

_GEH5904.jpg

Framtidens Lax

ASC-certifiering


Skagen Salmon är ASC-certifierat. ASC-certifieringen utfärdas av en oberoende ideell organisation vid namn Aquaculture Stewardship Council Limited. Certifieringen garanterar att fisken har odlats på ett miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt.

Ladda ner certifikatet här

Certifieringsprocess


För att bli certifierad genomgår alla processer i en odlingsverksamhet en utvärdering av ASC. Certifieringen inkluderar bland annat att företaget förbinder sig att skydda vattenmiljön och minska användningen av kemikalier och antibiotika.

Stöd till WWF


Skagen Salmon stöder WWF i deras arbete för att förbättra havsmiljön. Havet är under press, både när det gäller fiskebestånd och fiskars livsmiljöer. Därför har Skagen Salmon valt att bli företagssponsor för WWF.

64fb30988f52e47a151ab666_asc-horizontal-logo.png

Om Laxen på Skagen Salmon

Stark och Godsmakande

Hälsa

Ingen Lus

Laxarna har simmat mot strömmen hela sina liv, precis som vilda laxar. Detta har gjort dem starka och gett deras kött en fast struktur samt ett lägre fettinnehåll än hos traditionellt odlade laxar.

Laxen från Skagen Salmon är ren och hälsosam. Den är fri från antibiotika, parasiter, GMO och tillväxthormoner.

I traditionell odling är laxlus ett välkänt problem. Detta problem finns inte här, eftersom laxarna odlas i en sluten miljö.

Omega-3

Miljövänlig

Vattenrening

Lax är en av de bästa källorna till hälsosamma omega-3-fettsyror. Här kan du få ditt omega-3 utan att behöva oroa dig för råvarans renhet.

​Både laxarnas avföring och det foder de inte tar upp är källor till kväve och fosfor, vilka är skadliga för havsmiljön. Laxarna hos Skagen Salmon simmar i renat vatten som tas in från Skagerak.

Vattnet cirkuleras mellan laxkaren och en reningsstation, som består av en kombination av biologiska och mekaniska filter.

Minskar Utsläpp

Biogas

Mer än 90 % av allt kväve och fosfor tas bort innan vattnet återcirkuleras till havet.

Slammet skickas till biogasanläggningar och omvandlas till ren energi.

_GEH5884.jpg

Om Odlingen på Skagen Salmon

Skonsam Laxodling

Skagen Salmon använder en landbaserad odlingsmetod kallad Recirculation Aquaculture System. Detta är den senaste versionen av teknologin.

Vattenkretslopp

Vattnet i laxkaren kommer från Skagerak och cirkulerar genom både biologiska och mekaniska filter. En liten del av vattnet returneras till Kattegat efter att ha renats, och mer än 90 % av all kväve och fosfor tas bort.

Miljöpåverkan

Genom reningen separeras slam, som används för att skapa ren energi i biogasanläggningar. Detta minskar miljöpåverkan.

Inget Utsläpp

Anläggningen är stängd, så det finns ingen risk att laxen rymmer ut i havet.

Miljöfördelar

  • Ingen förorening av havet.

  • Ingen konkurrens med vilda laxar om föda.

  • Inga laxlus, vilket ger bättre levnadsvillkor.

  • Möjlighet till odling nära marknaden, vilket minskar global transport.

  • Mindre foderförbrukning, inga parasiter, inga rovdjur.

Laxens Välbefinnande

Fyra gånger om året får de in nya ägg från Island. Laxarna börjar i sötvatten och flyttas till saltvatten när de når en vikt av cirka 100 gram. De lever i en stabil och kontrollerad miljö.

Daglig Övervakning

Ett team övervakar laxarna dagligen. De mäter vattenkvalitet, syrenivåer och pH-värden och justerar fodermängden.

Målet

Glada laxar äter bra och växer snabbt, så deras välbefinnande är det övergripande målet.

Boka upp din volym

En begränsad volym finns tillgänglig varje vecka. Därmed behöver du boka upp volym med din säljare.

Ring eller maila

031-775 65 75

_GEH5874_edited.png
bottom of page